Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO - Żuławski Bank Spółdzielczy

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem
§ 21 ust. 1 oraz  § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 29 czerwca 2021 r. (tj. wtorek)
o godz. 11:00
w Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego przy ul. Kopernika
w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli, określa się w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad, Sekretarza i Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybór Komisji:
  Mandatowo-Skrutacyjne,
  Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2020 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ŻBS za 2020 r. wraz
  z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportami:

  1.  z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
  2. oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym,
  3. adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych,
  4. rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 10. Przedstawienie wyników oceny członków organów Zarządu i organu jako całości, dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków zarządu, członków zarządu oraz zarządu i osób pełniących funkcje kluczowe w Żuławskim Banku Spółdzielczym”.
 11. Przedstawienie Wystąpienia Polustracyjnego.
 12. Przedstawienia kierunków działania według Strategii działania Żuławskiego Banku Spółdzielczego na lata 2021-2024.
 13. Przedstawienie procesu połączenia Żuławskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Stawie.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem
   z działalności za 2020 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ŻBS za 2020 r. wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagradzania, oceną adekwatności
   i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym i systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności
  3. Udzielenia członkom Zarządu ŻBS absolutorium
  4. Podziału nadwyżki bilansowej
  5. Ocen organu Rady Nadzorczej oraz poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady nadzorczej, członków rady nadzorczej oraz rady nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym”
  6. Przyjęcia Wystąpienia Polustracyjnego
  7. Przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej – Strategii działania Żuławskiego Bank Spółdzielczego na lata 2021-2024
  8. Połączenia Żuławskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym
   w Nowym Stawie
  9. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zgodnie ze Statutem Banku w siedzibie Centrali Banku przy ul. Sikorskiego 52, wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

 1. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.06.20210 r.,
 2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. roczne sprawozdanie z działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego łącznie
  z sprawozdaniem finansowym za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 4. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu za 2020 r.